top of page
_W2A8625_edited.jpg
DJI_0060_edited.jpg

KLUBBEN

HEM > Klubben

En klubb med stolta traditioner

Åkersberga Tennisklubb grundades 1966. Klubben huserade då på en tennisbana i området Åkerstorp. Idag har klubben vuxit till en av Stockholm och så även en av Sveriges största tennisklubbar.

Medlemsantalet är 864 (2019), varav ca: 250 är aktiva juniorer som varje vecka tränar i ÅTK´s verksamhet. Vår seniorverksamhet är också stor och via vuxenkurser och seriespel så motionerar ca 250 vuxna varje vecka i vår hall. Totalt har föreningen alltså ca 450-500 aktiva tennispelare igång varje vecka!

Klubben har en inriktining att erbjuda tennis till alla som önskar delta, gammal som ung. Bredden är således viktig för klubben samtidigt som klubben strävar efter att utbilda och utveckla spelare som högre uppsatta mål med sin tävlingstennis.

Utöver klubbens egna medlemmar gästar ca: 2000 skolelever tennishallen för att prova på tennis varje år. ÅTK samverkar mycket med dem lokala skolorna vilket är viktigt för föreningens fortlevnad.

ÅTK är en av Sveriges största tävlingsarrangörer med 5 stora tävlingar per år. Totalt lockar tävlingarna ca: 1 500 spelare till klubbens anläggningar som består av 4 inomhus och 4 utomhusbanor.

_W2A8625_edited.jpg

VISION

VERKSAMHETSIDÉ

MÅL

HEM > Klubben > Vision & Mål

Vision & Mål

Under 2016 så arbetade styrelsen fram en uppdaterad och tydligare vision för vår verksamhet. Möten genomfördes för alla medlemar att medverka i för att säkra grunden i vårt arbete och målsättningar för föreningens verksamhet. SISU har även varit delaktiga för att leda workshops för att ta fram nedan vision, verksamhetsidé och mål.

 

ÅTK skall upplevas som en öppen och modern tennisklubb där alla ges möjlighet att trivas!

 

Att stimulera tennisintresset genom att erbjuda möjlighet för ALLA som är intresserade att lära, träna och tävla i tennis.

  • Att driva och utveckla en bred juniorverksamhet med välutbildade ledare.

  • Att genom egen drift utveckla våra anläggningar till optimalt utnyttjande för våra medlemmar.

  • Att låta vår verksamhet genomsyras av glädje, engagemang och kvalité.

Klubben har som övergripande mål att skapa förutsättningar och utvecklamöjligheter så att alla tennisintresserade att kunna träna, tävla och umgås via sin tennis.

 

Målen är kopplade till verksamhetsområden i vår förening som redovisas separat.

_W2A8625_edited.jpg
BREDD UNGDOM

BREDD VUXEN

SAMARBETE SKOLA

ELIT & UTVECKLING

TÄVLING

MARKNAD

KANSLI & SHOP

ANLÄGGNING

HEM > Klubben > Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

I föreningen har vi olika verksamhetsområden och målen per område definieras enligt nedan

 

ÅTK vill genom sin Bredd och Ungdomsverksamhet erbjuda verksamhetsgrenar anpassade för alla nivåer oavsett kunskap, ålder och kön. Via ett aktivt och hälsosamt utövande i positiv föreningsanda skapa ett livslångt idrottande genom tennissporten. 

ÅTK vill i sin Bredd - vuxenverksamhet skapa en mötesplats för motion genom tennis-spelande. Med tennissporten bildas socialt umgänge där alla är välkomna. Det skall bidrar till ett livslångt idrottande. Genom aktiviteter som attraherar vuxna blir effekten en levande hall och mötesplats.


Skola - Idrottslyftet

ÅTK verkar för ett tätt samarbete mellan skola-idrott -kommun och idrottsförbund. Syftet är att låta barn i skolan prova på tennissporten. Med aktiviteter marknadsförs tennissporten och föreningen samt att ÅTK stärker sitt varumärke och positionerar sig i kommunen. Nätverkandet skall leda till samarbeten och öka rekryteringen till ÅTK. 


Elit & Utveckling

I relation till de resurser ÅTK förfogar över verkar föreningen för skapa förutsättningar för den spelare som vill satsa på tennis. Helt enkelt att erbjuda idrottslig utveckling individuellt enligt riktlinjerna för Systematiskt träning i ÅTK. Genom sin elit och utvecklingsverksamhet strävar klubben att locka fler att börja tävla vilket leder till att ÅTK får ett gott renomé som förening. 


Tävling

ÅTK har i sin verksamhetsidé  bland annat inskrivet att ge möjlighet att låta alla tävla i tennis. Utifrån det har ÅTK skapat ett gediget tävlingsprogram under året i syfte att sporra våra tävlingsspelare, låta spelare få mäta sig, spela på hemmaplan samt att skapa tävlingsformer för olika nivåer och mogenhet. 


Marknad

Marknadsaktiviteter i ÅTK genomförs i första hand i syfte med att berika föreningens verksamhet och ekonomi. Genomförandet av aktiviteterna stärker ÅTKs varumärke och skapar goodwill. Genom en aktiv marknadsnärvaro håller sig ÅTK synlig bland kommunala beslutsfattare och håller sig medveten om behov. ÅTK vill genom marknadsaktiviteter inte följa utan leda utvecklingen.


Kansli & Shop

Kansli och Shopen är föreningens serviceorgan. Här hanteras och administreras  alla medlemsfrågor bland annat. Kansliet och shopen är föreningens ansikte utåt och skall bjuda in besökare och medlemmar till en öppen och levande tennishall. Kansliet skall leva efter ordning och red vilket skapar trivsel för och utgör verksamheternas hjärta. 


Anläggning

ÅTK sätter stort värde på att äga sina egna anläggningar.  Det ger föreningen frihet att verka och planera verksamheten utan externa faktorer.  ÅTK vill med sin öppna anläggning skapa en trivsam mötesplats till följd av en god klubbkänsla. Renhållning och ordning och reda är viktiga faktorer som skall skapa en attraktiv och konkurrenskraftig tennisanläggning. 

_W2A8625_edited.jpg
> FÖRSLAGSLÅDA

HEM > Klubben > Förslagslåda

Förslagslåda

Åkersberga Tennisklubb eftersträvar kontinuerligt utveckla klubbens verksamhet.

I ett led till detta vill vi ha medlemmarnas synpunkter om verksamhet samt förslag till förbättringar. Har du några ideér, låt oss veta dessa HÄR

_W2A8625_edited.jpg
sakplan5.jpeg

HEM > Klubben > Säkerhet

Säkerhet

Ärade besökare i hallen!

Var vänligt och ta tid och bekanta er på hallens säkerhetsföreskrifter så som utrymmningplan vid brand samt hjärtstartare. Dessa instruktioner är tillgängliga  på högersidan vid ingången till cafeterian. Vi vill också betona att alla tar även individuellt ansvar för hallens utrymning vid brand eftersom personalen är inte på plats alla timmar när hallen är tillgänglig för allmänheten.

Styrelsen är tacksam för er uppmärksamhet!

_W2A8625_edited.jpg
1966
1972
1976
1979
1980
1985

HEM > Klubben > Historia

Villaägareföreningen blev en tennisklubb

Där fanns inte så lite glädje och stolthet hos ÅTK när den fina och verkligen prisvärda hallen invigdes våren 1979. Världens bästa hall skulle givetvis ha världens bästa konferencier i form av Lennart Hyland samt så många idrottsvärldsmästare det gick att samla samtidigt. Några av dem var Anders Gärderud 3000 meter hinder OS I Montreal, Johan Granath 500 meter skridsko VM i Berlin, Rolf Norberg dubbelspelare i det svenska Davis Cuplaget som för första gången vann den åtrovärda DC-bucklan för Sverige.

Åkersberga har idag drygt 40 år på nacken. Och vi kan se tillbaka på en minst sagt händelserik period, från de första bollarna slogs i Åkerstorpshallen 1966 fram till dagens breda verksamhet med mer än tusen aktiva medlemmar.

September 1966

Vid ett konstituernade sammanträde bildades Åkerstorps Tennisklubb med avsikt att uppföra en tennisbana med plasthall bakom BP:s bensinstation i Åkerstorp. Mötet beslöt också att av kommunen begära, att en tidigare beviljad borgen på 100 000 kr. överfördes från Åkerstorp/Smedbys villaägarförening till den nybildade klubben.

December 1966

Den 1/12 startade spelet i tältet. Årsavgiften för en timme i veckan var 500 kr (ca: 10 kr/timme).

Mars 1972

Efter många sammanträden mellan parterna genomfördes en sammanslagning av IFK Österåkers tennissketion och Åkerstorps TK. Den nya klubben fick samtidigt dagens namn Åkersberga Tennisklubb och förfogade över tider inomhus i Åkerstorpstältet samt några strötider i Hackstahallen. Genom sammanslagningen fick klubben också tillgång till ett antal timmar utomhus på de av kommunen ägda banorna på Kungsängens idrottsplats.

September 1976

Invånarantalet i kommunen hade sedan den första inomhusbanan byggdes ökat stadigt och efterfrågan på speltider för såväl ungdomar som vuxna kunde inte tillfredsställas. Efter många turer beslutades dörför att ett nytt tält med ytterligare två banor skulle uppföras på Kungsängens IP. Tältet skule ägas av klubben och finansieras genom lån med kommunal borgen. I september 1976 stod hallen klar. Kostnaden uppgick till 425 000 kr och avgiften i det nya tältet blev 20 kr per timme och i Åkerstorp 16 kr per timme.

Det nya tältet blev genast fullbokat och efterfrågan på tider var stor. Samtidigt hade oljekrisen accelererat och ökat driftkostnaderna i de energikrävande plasthallarna. Efter en skriftlig enkät till kommunens alla hushål med förfrågan om intresset för fler tennisbanor uppvaktade klubben kommunen med begäran om en ökad borgen för att dels byta ut det befintliga plasttältet till en isolerad hall och delt uöka med kapacietetn med ytterligare två inomhusbanor med en centrumanläggning innehållande omklädningsrum, duschar, cafeteria samt kontor.

Våren 1979

Hallen invigdes med pompa och ståt. Kostnaderna för den nya hallen uppgick till 1.700.000 kr. Spelkostnaden per timme varn nu 35 kr i den nya hallen och 27 i Åkerstorp.

1980

Spelintäkterna från Åkerstorpshallen täckte inte längre de rörliga driftskostnaderna eftersom oljepriserna stadigt ökade. Således beslöt styrelsen att även över den banan uppföra en mera permanent hall, vilket stod klar hösten 1980.

Klubben hade nu växt till en av Stockholms största tennisklubbar med totalt fem inomhusbanor, men man saknade utomhusbanor av god kvalité. I samband med att Röllingbyhallen byggdes och ishockeyn flyttades dit fick klubben möjlighet att utnyttja planen framför hallen och byggde 1984 två nya grusbanor och 1985 ytterligare två.

Juni 1985

I samband med invigningen av de fyra grusbanorna våren 1985 anordnade ÅTK "Tennisens dag". Bland annat erbjöds tipspromenad runt i centrum med fina priser från huvudsponsorer för dagen, Metro-butiken i Åkersberga, samt tennislektion för alla som ville pröva på. Dörefter var det dags för den stora invigningen med tal av Stefan Cronberg, som senare gav hockeyvärldsmästaren Sven Tumba bra motsånd i en tennismatch. Sven Davidsson - förste svensk att vinna i Paris- invigningsspelade tillsammans med juniorvärldsmästaren Kent Carlsson, som senare också fick vara med och vinna Davis Cup-pokalen åt Sverige. I samband med invigningen överlämnade Svenska Tennisförbundet "Marcus Wallenbergs Trofé" till ÅTK som 1984 års bästa juniorklubb. En fin avslutning på en lyckad invigning.

_W2A8625_edited.jpg

PERSONAL

HEM > Klubben > Personal

Personal

Vi i ÅTK har alltid haft fördelen av att ha engagerade ledare/tränare. Vi har sedan 80 talet haft anställd personal som ger oss stora fördelar men också ansvar. Alla våra ledare och tränare följer våra värderingar och principer så alla som tränar hos oss kan känna sig väl omhändertagna samt trygga. Då tränarna står mycket på banan och säkras att träffa någon av vår personal i hallen är mellan 12-18 på vardagar. Nedan kan du läsa lite mer detaljerade presentationer av våra anställda tränare. 

Utöver anställda tränare har föreningen också flera tränare som hjälper till med både juniorer och vuxenträning. De har alla genomgått ÅTKs basutbildning för ledare i föreningen.

Ledare: Major Singh, Jonas Sjöstrand, Adam Sjöstrand, Johan Lindström, Patrik Hermansson, Mikael Jäderberg, Daniel Aspelin, Lionel Bonnet

_W2A8625_edited.jpg

Erik Carlbom - Klubbchef & Tränare

Erik började spela tennis i ÅTK 1979 som 6 åring och var som junior rankad femma i Stockholm och bland de 15 bästa i Sverige, pojkar födda 1973. Han har arbetat som tränare, chefstränare och numera klubbchef i ÅTK sedan 1992.

- Steg 3 i Svenska tennisförbundets utbildningsstege

- Ingår som en av 15 tränare i Svenska tennisförbundets tränarteam med uppgift för juniorlandslagsverksamhet.

- Styrelseledamot för Stockholms Tennisförbund med ansvar för Barn och Ungdom.

- Innehar Förbundstävlingsledarlicens 

Bästa tennisminnen: "Kommer ihåg mitt första tennisår som sexåring i Söra Sporthall då vi spelade minitennis med skumboll över träbänkar och kämpade varje timme för att bli lika duktig som min bror i konkurrens med när jag fick äran att sitta som coach på bänken åt Mats Wilander och Leo Borg inför fullsatta läktare i Palma, Mallorca då vi i en uppvisningsmatch mötte Henri Leconte och en junior från Spanien. Vinsten 7-5 gjorde inte minnet sämre.

erik@akersbergatk.se

_W2A8625_edited.jpg
_W2A1850.jpg

Daniel Renström - Tränare (heltid)

"Renis" är också fostrad i ÅTK och har hela livet spelat/tränat tennis. Sedan 2000 så har han tränat juniorer samt även vuxna i att utveckla sin tennis. Han har även hunnit med att vara tränare i Australien. Daniels funktion är tränare på 100%.

Daniel når du bäst på: daniel@akersbergatk.se

_W2A8625_edited.jpg
_W2A4136.jpg

Patrik Evers - Tränare (heltid)

Patrik är en av klubbens bäst rankade spelare genom tiderna. Han har dock sadlat om och är nu tränare för juniorer och vuxna i föreningen. Han har utbildat sig inom Sport Managment under tre år vilket han och klubben har stor nytta av i sitt dagliga arbete som tränare på heltid.

patrik@akersbergatk.se

_W2A8625_edited.jpg

Joakim Fröberg - Tränare

- Svensk mästare som junior, vinnare av Kalle Anka Cup och respekterat Sverige i junior-EM

- Tidigare arbetat som tränare i Norge och även via Euro Elit

- Vid sedan av jobbet hos ÅTK driver Joakim också JF Coachning AB. Mental träning för idrottare.

- Genomgått Svenska Tennisförbundets tränarutbildning

- Leder grupper på alla nivåer inom klubben

joakim@akersbergatk.se

_W2A8625_edited.jpg
_W2A1821.jpg

Hilde Carlbom - Tränare (deltid)

- Tävlingsspelare som samtidigt studerar till fysioterapeut

- Genomgått plattformen och TGU 1 som ledare.

- Tillhör teamet ”unga ledare” i regi av Tennis Stockholm

- Leder grupper på tennislekis och tennisskola samt lägerverksamhet

hilde@akersbergatk.se

_W2A8625_edited.jpg

Johan Evers - Tränare (deltid)

- Var som junior tävlingsspelare i ÅTK

- Genomgått Svenska Tennisförbundets träningsutbildning t o m Steg 2

- Arbetat i ÅTK:s kursverksamhet sedan 2002

- Leder grupper på tennislekis och tennisskola samt lägerverksamhet

johan@akersbergatk.se

_W2A8625_edited.jpg

STYRELSE

HEM > Klubben > Styrelse

Styrelse

Det här är ÅTK:s styrelses sammansättning sedan 2020. Inom parentes de särskilda ansvarsområden styrelseledamöterna har.

Patrik Hermansson.jpeg
_W2A3744.jpg

Patrik Hermansson (ordförande)

Magdalena Renström (marknadsföring)

_W2A1802.jpg
Mikael Jäderberg.jpeg

Jeanette Beiming (vice ordförande)

Mikael Jäderberg (vuxenträning/seriespel)

Magnus Augustinson (suppleant)

John-Rickhard Jacobsson (anläggning/kassör)

_W2A8625_edited.jpg

Bild

kommer

_W2A8625_edited.jpg

STADGAR

HEM > Klubben > Stadgar

Stadgar

Klicka på länken så kommer du till klubbens stadgar, alltså det som ytterst reglerar hur klubben ska styras.

_W2A8625_edited.jpg

ÅRSMÖTE

HEM > Klubben > Årsmöte

Årsmöte

När det är dags för årsmöte (senast sista mars årligen ) kan du se och ladda ner alla de handlingar som är aktuella till årsmötet. 

_W2A8625_edited.jpg

MEDLEMSSKAP

AVGIFTER

MEDLEMSFÖRMÅNER

BLI MEDLEM

HEM > Klubben > Medlemsskap

Medlemsskap

AVGIFTER

för medlemskap i ÅTK är: 

 

Årsavgift

Senior                    400 kr
Junior       1-7 år    200 kr

                 8-18 år  300 kr

Familj                    600 kr

För deltagande i klubbens verksamhet krävs medlemsskap.
 

MEDLEMSFÖRMÅNER

* Nyhetsbrev via e-post och post

* Rabatterat pris på banhyra 

* Delta i aktiviteter som gruppspel, seriespel, vuxenkurser och klubbtävlingar

* Delta i klubbfester och sociala aktiviteter av olika slag

* Hyra klubbrummet till rabatterat pris

 

BLI MEDLEM

Tecknande av medlemskap görs direkt på kansliet eller skicka ett mail till atk@akersbergatk.se

_W2A8625_edited.jpg
_W2A3766.jpg

HEM > Klubben > Tennisshop

Tennisshop

Tennisklubben tillhandahåller en shop utrustad med allt som tillhör din tennis. Vi håller öppet då vi har personal på plats i hallen, vilket är dagtid vardagar samt vardags kvällar när vi har vuxenkurser.

Här kan du få hjälp med racketar, skor, grepplindor, tillbehör, bollar och strängningar.

Klassiska och stilrena klubbkläder från tennismärket RS finns för beställning i shopen.

Shopen är till för våra medlemmar men även andra såklart. Vår personal i tennishallen hjälper dig med frågor kring din utrustning.

_W2A8625_edited.jpg
DJI_0060.jpg

HEM > KlubbenAnläggningen

Anläggningen

Under decennier har det pratats om en ny rackethall i Åkersberga. Och nu är verkligheten närmare än någonsin. Eftersom det område anläggningen bygger på idag ska exploateras för bygge av 150 nya lägenheter har kommunen och byggentreprenören fått i uppdrag att hitta en ny plats för en ny anläggning. Den platsen kommer att bli klar i början av 2023 och byggstart beräknas just nu ske under 2023. 
Läs på kommunens hemsida se HÄR!

bottom of page